ĐẠI HỌC HOA SEN UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN UNIVRSITY

Địa chỉ: 93 Cao Thắng, phường 3, Thành phố Hồ Chí Minh
08 3830 1877
Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh08 3925 1160


Là một đại học tư thục khẳng định tính chất phi lợi nhuận ngay trong Quy chế tổ chức và hoạt động, Đại học Hoa Sen thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mệnh và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ .

Sứ mệnh của Đại học Hoa Sen đã được xác định là góp phần đào tạo những trí thức mới của Việt Nam, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế. Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.

ĐH Hoa Sen có bốn khoa:
  • Đào tạo Chuyên nghiệp
  • Kinh tế - Thương mại.
  • Khoa học và Công nghệ.
  • Ngôn ngữ và Văn hóa học.
Với các bậc học Kỹ thuật viên, Cao đẳng, Đại học và sau đại học. Chất lượng đào tạo của nhà trường được xã hội công nhận thông qua dấu ấn sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp, có phẩm chất duy trì thái độ phát triển bản thân sau khi ra trường và khả năng hội nhập cao.
Lấy người học làm trung tâm sự nghiệp giáo dục và cung cấp cho doanh nghiệp và xã hội nguồn nhân lực có phẩm chất "trung thực - chất lượng - hội nhập", nhà trường chú tâm phát triển nguồn lực giảng viên, chương trình và hợp tác quốc tế. Giảng viên của Trường phần lớn được đào tạo từ nước ngòai và cả giảng viên từ nước ngòai.
Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận, chia sẻ và liên thông với các nước tiên tiến trên thế giới; hệ thống đào tạo tín chỉ được thiết lập theo kiểu Bắc Mỹ, giúp người học chủ động việc học. Hợp tác quốc tế là công việc trọng tâm và liên tục nhằm đạt mục tiêu chất lượng đào tạo được quốc tế công nhận.
Người sinh viên trường ĐH Hoa Sen, thường tuyên hứa trong ngày lễ tốt nghiệp rằng sẽ đem các giá trị của nhà Trường vào cuộc sống, đất nước và quốc tế. Đó chính là sứ mệnh của ĐH Hoa Sen: đào tạo những thế hệ trí thức đáp ứng hội nhập đất nước và thế giới.

Nhận xét

THÔNG TIN VỀ HOA SEN GROUP TRAVEL

Nhãn

Hiển thị thêm